top of page

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Het succesvol indammen van grensoverschrijdend gedrag is afhankelijk van een drietal factoren:

 

  1. Welke afspraken zijn er binnen uw organisatie gemaakt t.a.v. grensoverschrijdend gedrag?

  2. Wat doet grensoverschrijdend gedrag met u als persoon en hoe kunnen we desondanks de spanning professioneel blijven handelen?

  3. Welke interventies kunt u doen om grensoverschrijdend gedrag te doen afnemen?

 

1. Grensoverschrijdend gedrag

Om concrete afspraken te kunnen maken over grensoverschrijdend gedrag, zullen we eerst duidelijk moeten krijgen wat grensoverschrijdend gedrag is. 

Om dit inzichtelijk te krijgen maken we gebruik van een trainingsacteur.

Deze acteur is in staat gedrag te laten zien, waardoor we een indeling kunnen maken in frustratie- en instrumenteel gedrag.

Vanuit deze indeling kunnen we afspraken maken omtrent het gedrag waar we mee om moeten kunnen gaan. Welk gedrag gaan we begrenzen? Gaan we dit intern melden, of gaan we hier zelfs aangifte van doen bij de politie?

 

2. Spanning

Als grensoverschrijdend gedrag zich voordoet ontstaat er automatisch spanning. Deze spanning kan er voor zorgen dat we de controle verliezen over onze uitspraken, uitstraling en manier van handelen, waardoor het grensoverschrijdend gedrag zelfs kan toenemen. 

Door middel van een acteur zullen we de deelnemers laten ervaren wat spanning doet met het menselijk lichaam. Door vroegtijdig in te grijpen in onze eigen spanning hebben we de meeste kans om het grensoverschrijdend gedrag positief te beïnvloeden. Tijdens de training gaan we ook aandacht besteden aan deze zelfcontrole technieken.

 

3. Interventies

Als we onszelf eenmaal onder controle kunnen krijgen en houden en daarnaast de juiste agressievorm kunnen herkennen is het mogelijk de juiste interventie toe te passen. Dit om het grensoverschrijdend gedrag te doen afnemen, of de keuze te maken het gesprek te beëindigen.

 

Bij frustratie gedrag gaan we ruimte geven om emotie te ventileren en stoom af te blazen. 

 

Bij instrumenteel gedrag gaan we echter begrenzen doormiddel van ‘verbale Judo’. Deze verbale techniek is gebaseerd op de-escaleren en legt de verantwoording bij de agressor neer. Verbale Judo gaan we met behulp van de acteur trainen, waardoor het in de praktijk makkelijker te gebruiken is.

bottom of page