top of page

Opvang en verwerking

Een psychisch trauma komt op wanneer de normale verwerking (verdediging) niet meer helpt en handelen niet meer lijkt te baten. Een traumatische reactie bestaat uit hyperactivering, dwangmatige herbeleving van de traumatische ervaring,  dissociatieverdringingangstreacties en vervlakking – verandering bewustzijnstoestand, vertekende beleving van de werkelijkheid en veranderd toekomstbesef.

Er ontstaat mogelijk een acute of posttraumatische stressstoornis. Het individu ervaart een beschadigd zelfbeeld, bepaald door de aard van de traumatische gebeurtenis en de weerbaarheid van de persoon, de steun van de sociale omgeving en het handelen van de gemeenschap. 

 

 

Tijdens de les “opvang en verwerking” gaan we bewustwording creëren in wat een traumatische gebeurtenis met iemand kan doen, hoe we een trauma kunnen herkennen en wat we in de eerste opvang als directe collega kunnen doen, en welke ondersteuning kunnen we geven bij verdere verwerking.

Hierbij is natuurlijk een belangrijke taak weggelegd bij het “Opvang en nazorg team” binnen het bedrijf.

Hierbij blijft het management de verantwoordelijke partij bij het eventueel inschakelen van professionals.

Een aantal vraagstukken die we gaan beantwoorden zijn:  

  • Hoe herkennen we een trauma bij onszelf?

  • Hoe herkennen we een trauma bij een ander?

  • Wat is raadzaam?

  • Wat moeten ze vooral niet doen.

 

 

"Een normale reactie op een niet normale situatie"

bottom of page